Telefoonnummer: 0592-269386

Loonadministratie

Service

Om bedrijven te ontlasten heeft Nienhuis Personeelsdiensten twee pakketten op het gebied van loonadministratie. Hiernaast vindt u een uitsplitsing van de verschillende pakketten.

Basispakket

Het basispakket omvat: 

  • aanleveren van digitale loonstroken;
  • aanleveren van het jaarwerk; 
  • verzorgen van de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst.

Comfort pakket

Het comfort pakket voorziet in de maximale ontzorging. Extra onderdelen in dit pakket zijn: 

  • verzorging arbeidscontracten; 
  • digitale aanlevering gegevens aan verzekeraars en pensioenfondsen; 
  • verwerking van CAO-wijzigingen; 
  • professioneel advies bij personeelsvragen* (bijvoorbeeld over hoogte salaris, ziekte-, verlof- of zwangerschapsregelingen) binnen 24 uur.

Bij het comfortpakket zijn de werkzaamheden voor de opdrachtgever beperkt tot het doorgeven van de gewerkte uren en het betalen van salarissen en loonheffingen. 

* Met uitzondering van juridische vraagstukken.