Telefoonnummer: 0592-269386

Werving en selectie

Maatwerk

Ook op dit vlak biedt Nienhuis Personeelsdiensten maatwerk. U kunt de Werving & Selectie door ons laten verzorgen óf zelf uitvoeren en u kunt de risico's voor uw bedrijf naar behoefte beperken.

Als bedrijf loopt u de minste risico's door nieuw personeel bij een uitzendbureau onder te brengen. Dit bureau treedt dan op als werkgever. Als u zelf nieuw personeel vindt en vervolgens als uitzendkracht inhuurt, spreken we van payrolling. Uiteraard kunt u nieuw personeel ook direct in dienst nemen. Desgewenst verzorgen wij daarbij de contracten en loonadministratie.


VACATURES

Op dit moment staan er geen vacatures open.


Invulling ad hoc capaciteitsvragen

Nienhuis Personeelsdiensten beschikt over een groot bestand studenten die op zoek zijn naar bijverdiensten. Als u op korte termijn personeel nodig heeft, kunnen wij dit voor u regelen. Ook als het slechts om enkele uren gaat. Daarnaast kunnen wij ook grote aantallen uitzendkrachten regelen voor evenementen.